روز بزرگداشت مولانا

شرکت ایران هاست، روز بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ ایرانی که با مثنوی معنوی پند آموز خود چراغ راه بسیاری در جهت رسیدن به معانی والای انسانی و عرفانی گشت، گرامی می دارد و امید دارد که همه ایرانیان با پیروی از نصایح ارزنده این شاعر گرانقدر در جهت تعالی روح بشری، همواره گام های بسزایی بردارند.