عید قربان مبارک

عید قربان جلوه‌گاه تعبد و تسليم ابراهيميان حنيف و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سايه عبوديت است. امیدواریم این عید سعید با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش بسترى براى جارى ساختن مفهوم بندگى برای همه شما گرامیان باشد.
 
عید قربان مبارک