روز سینما مبارک

شرکت ایران هاست 21 شهریور، روز ملی سینمای ایران، سرآغاز پیوند پارسیان با هنر سینما را به جامعه فرهیخته فیلمسازان و سینماگران تبریک عرض نموده و برای تلاشگران عرصه فرهنگ موفقیت روزافزون آرزومند است.