روز دختر مبارک

شرکت ایران هاست صمیمانه ترین تبریکات و بهترین شادباش ها را به مناسبت روز دختر برای تمامی دختران و مادران ایرانی اعلام می دارد و روزهایی سراسر آرامش، موفقیت و تندرستی را برای جامعه فرهیخته و سرشار از عطوفت دختران و زنان ایرانی آرزو می کند.