اختلال موقت در ارتباط سرویسهای داخلی

با احترام به استحضار کلیه مشترکین سرویسهای داخل کشور ایران هاست اعم از اشتراکی و اختصاصی می رساند :
 
 در تاریخ 1394/4/23 ساعت 06:00 الی 07:00 بامداد به مدت 1 ساعت پهنای باند اینترنت به دلیل پاره ای از تغییرات در شرکت ارتباطات زیر ساخت با اختلالاتی رو به رو شد که به همین سبب در سرویس اینترنت سرورهای داخلی باعث ایجاد اختلال گردید.
در حال حاضر تمامی سرویس ها در حالت پایدار می باشند.