اطلاعیه شماره 10 انتقال سرورها - انتقال IRH06

در حال بازسازی سرور وب IRH06 روی سرور جدید هستیم. به همین خاطر ممکن است کاربرانی که وب سایتشان بر روی این وب سرور قرار دارد هنگام استفاده از کنترل پنل هلم با مشکل مواجه شوند. پس از بازسازی و انتقال این سرور IP وب سایتهای روی این سرور از 72.36.128.250 به 174.142.32.165 تغییر خواهد نمود