اختلال در سرویسهای مجازی داخل کشور به علت ارتقای سخت افزاری

به اطلاع می رساند که به علت انجام ارتقای سخت افزاری در سرور میزبان VDS های داخل کشور، اختلالاتی در کارکرد این سرویس ها پیش بینی می گردد .
زمان تقریبی این ارتقا از ساعت 12:30 روز19 مرداد 93 به مدت حدود دو ساعت خواهد بود .
 پیشاپیش از  صبر وشکیبایی شما تا زمان رفع اختلال متشکریم.