ارتقای سرورهای سری 2003

[ به روز رسانی 13:20: 25/06/2014]
 
انتقال سرور IRH01 آغاز شده و در جریان می باشد.
 
[ به روز رسانی 15:00: 24/06/2014]
 
انتقال سرور IRH12 آغاز گردیده و در جریان می باشد.
 
[ به روز رسانی 14:45: 22/06/2014]
 
انتقال سرورهای IRH07  و IRH18 به پایان رسیده است، انتقال سرورهای IRH15 و IRH17 در جریان می باشد.
 
 
[ به روز رسانی 12:30: 21/06/2014]
 
انتقال سرورهای که ذیلا" ذکر شده به پایان رسیده و اکنون انتقال سرورهای IRH05 ,10 ,12  در جریان می باشد.
 
[ به روز رسانی 11:00 : 16/06/2014]
 
در حال حاضر انتقال سرورهای IRH 03,04,06,08 09,11,14  به پایان رسیده است و انتقال سرور IRH02 در جریان می باشد.
 
 
 
[ به روز رسانی 11:00 : 15/06/2014]
 
انتقال سرورهای IRH03 ، IRH08  و IRH09 به سرورهای جدید با موفقیت به پایان رسیده است و ظرف امروز انتقال سرورهای IRH04  ، IRH06 و IRH11 نیز در برنامه کاری قرار داشته و انجام خواهد شد.
 
 
----------------------------------------------------
به استحضار کاربران گرامی می رساند که به زودی تمامی سرورهای ویندوز سرور 2003 ایران هاست در جهت بهبود کیفیت سرویس دهی در خط ارتقا قرار خواهند گرفت. جزییات این ارتقا و همچنین زمان تخمینی قطعی ها، متعاقبا" و در اطلاعیه های بعدی به اطلاع خواهد رسید.
پیشاپیش از همکاری شما در این روند سپاسگزاریم.