چگونه می توان نرم افزار Filefort Backup را نصب نمود؟

بعد از برقرای ارتباط ، نسبت به دانلود FileFort Backup  از طریق وارد نمودن این لینک در مرورگر سرور اقدام نمایید. 


پس از کامل شدن پروسه دانلود ، برروی فایل (دانلود شده) کلیک نموده و مراحل نصب را دنبال و در انتها برروی گزینه  finish  کلیک نمایید.