چگونه به دیتابیس MSSQL تحت زبان PHP متصل شویم؟

چگونگی اتصال به دیتابیس MSSQL تحت زبان PHP

 

جهت اتصال به دیتابیس MSSQL با زبان PHP ابتدا با استفاده از لینک زیر  نسبت به ایجاد دیتابیس  MSSQL  اقدام فرمایید :

 http://support.iranhost.com/KB/a422/article.aspx

 

پس از ایجاد دیتابیس با توجه به نیاز خود برای اتصال به پایگاه داده کافی است نمونه کد زیر را در پروژه خود اضافه نمایید  :

 

<?php
$serverName = "185.10.72.7";
$connectionInfo = array( "Database"=>"DB_Name ", "UID"=>"DB_user", "PWD"=>"DB_password");
$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo); 
if( $conn ) {
     echo "Connection established.<br />";
}else{
     echo "Connection could not be established.<br />";
     die( print_r( sqlsrv_errors(), true));
}
?>

 

 : Servername

 مقدار این متغییر برابر با مقدار IP دیتابیس می باشد

نکته : برای یافتن آدرس دیتابیس سرور کافیست به بخش Databases  کنترل پنل هاست خود رفته و روی گزینه

Browse Database (که مقابل نام دیتابیس موجود قرار دارد ) کلیک نمایید. در صفحه جاری  همانطور که در شکل زیر

نمایش داده شده، آدرس آی پی سرور بانک اطلاعاتی در آدرس بار موجود می باشد.

 

 (لازم به ذکر است که می توانید از این صفحه برای اتصال به قسمت وب بیس دیتابیس نیز استفاده نمایید)

                    

همچنین می توانید با وارد شدن به کنترل پنل هاست از مسیر Domains > yourdomain > Edit DNS zone Records و مشاهده  Data مربوط به رکوردmySQL آدرس IP مربوط به دیتابیس سرور را مشاهده و استفاده نمایید.
 

در متغییر connectioninfo به جای مقادیر DB Name,DB user,user password  مقادیر ذیل را وارد نمایید

 DB_NAME : نام دیتا بیسی است که برای ساخت پایگاه داده انتخاب کرده اید.

DB_USER : نام کاربری است که برای دسترسی به دیتابیس تعریف شده است.

DB_PASSWORD : رمز عبور مربوط به کاربری که برای این دیتابیس انتخاب کرده اید می باشد.