11 - راهنمای تنظیمات MSSQL روی کنترل پنل WSP

ابتدا با استفاده از Remote Desktop به سرور VDS خود متصل شده و مراحل 1 تا 2 را مطابق زیر انجام دهید.

 

      1-           ابتدا مطابق این لینک نسبت به دانلود و نصب نسخه ی مناسب از Microsoft SQL server اقدام نمایید.

  

2-           سپس مطابق این لینک نسبت به دانلود و نصب کنترل پنل WSP اقدام نمایید:.

 

 

3-           حال با وارد نمودن آدرس کنترل پنل WSP و وارد نمودن نام کاربری و کلمه ی عبور کنترل آن، وارد کنترل پنل WSP بشوید.

4-           اکنون مطابق شکل زیر در صفحه ی اصلی، روی سربرگ configuration کلیک نموده و سپس گزینه ی servers را انتخاب نمایید.

 

 

 


 

5-           حال مطابق شکل زیر ، روی گزینه ی My Server کلیک نمایید.

 

6-           در صفحه جاری مطابق شکل زیر، در گروه SQL Server 2008  برروی گزینه ADD  کلیک نمایید .

 

 
               برای SQL Server 2012 نیز مانند تصویر زیر در گروه SQL Server 2012 برروی گزینه ADD  کلیک نمایید .
 

7-           مطابق شکل زیر، مقدار   Microsoft SQL Server 2008 را برای فیلد  Service provider انتخاب نموده و برروی گزینه   Add Service  کلیک نمایید .

 

 

         

        برای SQL Server 2012 نیز مانند تصویر زیر مقدار   Microsoft SQL Server 2012را برای فیلد  Service provider  انتخاب نموده و برروی گزینه   Add Service  کلیک نمایید .

 

 

8-           در صفحه ی جاری در  فیلدهای Internal Address و External Address بایستی IP مربوط به دیتابیس سرور را وارد نمایید. در قسمت connection دو انتخاب دارید، 1- trusted که درواقع با انتخاب این گزینه نیازی به ارائه ی نام کاربری و کلمه ی عبور دیتابیس نیست. 2- Custom که با انتخاب این گزینه بایستی نام کاربری و کلمه ی عبور جهت برقراری ارتباط با دیتابیس را مشخص نمایید.  در فیلد Database Collation بایستی collation متناسب با زبان دیتابیس را انتخاب نمایید. در فیلد Database browser logon URL بایستی مطابق شکل آدرس URL مربوط به لاگین به دیتابیس را وارد نمایید. در فیلد Database Browser Logon Method بایستی روش لاگین به دیتابیس را مشخص نمایید که امکان انتخاب یکی از دو گزینه ی GET  و POST را دارید. در انتهای صفحه و در قسمت DNS Records روی گزینه ی AddRecord کلیک نمایید.

 

 

        برای SQL Server 2012 نیز با توجه به توضیحات بالا و تصویر زیر تنظیمات لازم را انجام دهید.

 

 

9-           در صفحه ی جاری، فیلد Record Type را از نوع رکورد A انتخاب نموده، سپس مقدار sql را برای فیلد Record Name وارد نمایید. حال IP دیتابیس سرور را برای فیلد Record Data انتخاب نموده و روی گزینه ی Save کلیک نمایید. در انتها روی گزینه ی Update کلیک نمایید.