12 - راهنمای نصب MySQL و phpmyadmin و انجام تنظیمات آن در کنترل پنل WSP

ابتدا با استفاده از Remote Desktop  به سرور VDS  خود متصل شده و مراحل 1 تا 4 را مطابق زیر انجام دهید.

1- می توانید از طریق این لینک نسبت به دانلود و نصب ورژن مورد نظرmysql  اقدام نمایید. (لینک ارائه شده مرتبط با دانلود MySQL 5.5 می باشد.) همچنین امکان نصبmysql  از طریق نرم افزار installerweb platform  نیز وجود دارد. 


نکته : در نظر داشته باشید  که آخرین ورژن MYSQL    ی که کنترل پنلwsp    (ورژن  2 پشتیبانی می نماید   (  5.5 می باشد. 

2- بعداز نصب کامل mysql در این بخش نسبت به نصبphpmyadmin  اقدام نمایید. 

3- برای استفاده بهینه ازmysql  نیاز به نصب phpmyadmin خواهید داشت لذا بعد از نصب mysql و قبل از انجام تنظیمات wsp  ، نسبت به نصبphpmyadmin  از طریق دستورالعمل ذیل اقدام نمایید : 

 

از لینک ذیل نسبت به دانلود ورژن مورد نظر اقدام نمایید. 

 http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php 

یک فلدر به نامphpmyadmin  در مسیر c:\inetpub\wwwroot ایجاد و فایل دانلود شده را مطابق شکل زیر در آن Unzip نمایید.

 به IIS  سرور رفته و مطابق شکل زیر،  در زیر شاخه default web site  برروی فلدر phpmyadmin  دکمه راست موس را فشرده و گزینه convert to application  را انتخاب

  

 

و OK را برای ذخیره انتخاب میکنیم

کافیست یک فلدر به نام phpsessions   در میسر c:\temp\   ایجاد و پرمیشن های کامل را برای کاربری های IIS_IUSRS    و Network Service   به این فلدر ارائه نمود. حال در فایلphp.ini    رفته و مقدار session.save_path    را برابر مقدار ذیل قرار دهید: C:\temp\phpsessionsباید این تغییر را بر روی تمام ورژن های php  اعمال کرد 

 

4- از لینک ذیل نسبت به دانلود ورژن windows (x86,bit,MSI installer)   و نصب آن برروی سرور جهت نصب کانکتور mysql  اقدام نمایید : 

http://dev.mysql.com/downloads/mirror.php?id=403042 

 

نکته : برای دانلود نیازی به وارد نمودن اطلاعات شخصی نمی باشد و تنها کافیست روی گزینه no thanks    کلیک نمایید. 

 

5- حال مطابق شکل زیر به کنترل پنل wsp    بخش server    مراجعه نموده و نسبت به اضافه نمودن سرویس mysql    اقدام نمایید تنها در بخش external address    آی پی که به mysql    اختصاص داده اید را وارد نموده و در بخش password    نیز رمز عبور کاربری root    مربوط به mysql    را وارد و رکورد مورد نیاز را نیز در بخش record    وارد و سپس برروی update    کلیک نمایید. 
در بخش 
Database Browser Logon URL    نیز کافیست URL    مورد نظر جهت استفاده در بخش browse database  را وارد نمایید. آدرسی مانند : http://IP address/phpmyadmin/