13 - راهنمای اتصال SmarterMail به WSP

جهت برقراری ارتباط بین WSP   و میل سرور اسمارتر میل تنظیمات مربوطه را طبق مراحل زیر انجام دهید :

برای نصب اسمارتر میل به این لینک مراجعه فرمایید.

برای نصب WSP به این لینک مراجعه فرمایید :

 

     1-   ابتدا به سرور VDS خود ریموت زده و پس از ورود به بخش مدیریت کنترل پنل WSP،  به بخش Configuration رفته و گزینه Server را انتخاب نمایید.

 

 

     2-      در صفحه جاری برروی گزینه My server   کلیک نمایید.

 

     3-      در صفحه جاری در گروهMail  برروی گزینه ADD کلیک نمایید.

     4-      مقدار   SmarterMail 9.x را برای فیلد Service provider انتخاب نمایید. و برروی گزینه Add Service کلیک نمایید.

 

     5-      مقدار فیلدSmarterMail Web Services URL  را http://ip[12.34.56.78]/sevices   وارد نمایید ( به جای IP ،  آی پی مورد نظر را وارد نمایید) و در فیلد Public IP Address   تیز آی پی مورد نظر را انتخاب نمایید.

     6-      به مقدار فعلی موجود در فیلدDomains Root Folder  مقدار \domains  را اضافه نمایید سپس رمز عبور Admin نرم افزار SmarterMail را در بخش مربوطه وارد نمایید و تیک گزینهInherit Domain Default Limits   را بزنید.

     7-      از رکوردهای موجود در بخش DNS Record رکوردهای mail2 و MX ای که دارای priority  مقدار 21 می باشد را حذف نمایید (در صورت نیاز آی پی های رکوردها را نیز ویرایش نمایید) و در انتها برروی گزینهUpdate  کلیک نمایید .

 

بعد از اعمال شدن با دسترسی serveradmin وارد کنترل پنل می شویم از قسمت Account menu نام سرور را انتخاب میکنیم مسیر صحیح را از Target Server مشخص و تیک مربوط به Mail را میزنیم و در انتها Save میکنیم .