برای نصب SmarterMail در سرویس های سرور اختصاصی نخست باید .Net Framework 4  و IIS را برروی ویندوز سرور نصب نمایید. برای اطلاعات بیشتر نسبت به چگونگی نصب .Net به این لینک و برای نصب IIS به این لینک مراجعه فرمایید.
مراحل نصب SmarterMail :

1 - ابتدا از طریق ریموت به سرور مجازی خود متصل شده و با وارد نمودن این لینک در مرورگر سرور مجازی نسبت به دانلود نمودن SmarterMail اقدام نمایید.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می فرمایید ، آخرین نسخه را انتخاب نمایید و گزینه Primary  را دانلود نمایید.

2 - حال برروی فایل دانلود شده کلیک نموده و مراحل نصب را دنبال و در انتها برروی گزینه finish  کلیک نمایید.
3 -  به آدرس start > all programs > SmarterMail  رفته  و برروی گزینه SmarterMail Management Interface کلیک نمایید.  در صفحه جاری  در صورتیکه ورژنFree   را  می خواهید نصب نمایید باید قسمت  License  را خالی گذاشته و بروی next  کلیک نمایید.

در این صفحه برای نام کاربری adminرمز عبور مورد نظر را وارد نمایید . و گزینه Next را انتخاب نمایید.
 

در این مرحله برای host name  نام  mail.domainname به جای domainname  نام دامین مربوطه را وارد نمایید.

برای فیلد IP  ، آی پی اصلی Primary  داده شده از طرف دیتاسنتر را انتخاب نموده و دیگر گزینه ها را خالی گذاشته و برروی Next  کلیک نمایید.

در این صفحه تنها نام Domains  را در فیلد Domain Data  وارد (تا این فیلد به حالت c:\SmarterMail\domains \ در آید) و دیگر گزینه ها را به صورت پیش فرض خود رها کرده و برروی Next  کلیک نمایید.
 

در این صفحه گزینه High Spam Checking را انتخاب و سپس گزینه Next را انتخاب نمایید.
 

در انتها تیک Enable ClamAV گزینه  را نیز برداشته و برروی گزینه Finish  کلیک نمایید.

 

به بخش Settings > Protocol Settings >  رفته و در برگه SMTP In  مقدار فیلد Allow Relay را برابر  nobody

قرار داده و گزینه Save را انتخاب نمایید.

در بخش Settings > Bindings > Ports برروی گزینه New کلیک نمایید.


 

سپس پورت 2525  را اضافه نمایید و گزینه Save را انتخاب کنید.
 

 حال در بخش Settings > Bindings > IP Addresses آی پی Primary  را انتخاب و سپس برروی Edit  کلیک نمایید.
 

در صفحه جاری Port  اضافه شده ی 2525 را نیز تیک زده و گزینه Save را انتخاب نمایید.

 

در قسمت Settings > Defaults > Domain Defaults در برگه Technical  تیک Require SMTP Authentication را انتخاب نمایید و سپس گزینه Save را کلیک کنید.
 
Domain Defaults در سرویس های جدید اسمارتر میل در قسمت Manage > ... > Domain defaults  قرار دارد ، از بخش Security باید تیکت Require SMTP Authentication را بزنیم

به برگه Features  رفته و تیک تمامی گزینه ها را بزنید و گزینه Save را انتخاب نمایید.
 

حال به برگه Limits  رفته و مقدار تمامی فیلدها را صفر نمایید. برروی  Save گزینه کلیک نمایید .

-4 به قسمت IIS  ویندوز در آدرس ذیل مراجعه نمایید :

Server Manager > Roles > Web Server(IIS) > Internet Information Service

بروری آیکون Sites  کلیک نمایید و از پنجره سمت راست قسمت بالای صفحه گزینه Add Web Site  را کلیک کنید.

در صفحه جاری نام SmarterMail را در فیلد Site Name  ، آدرس C:\Program Files(x86)\SmarterTools\SmarterMail\MRS را در فیلد Physical Path و آی پی Primary داده شده از طرف دیتا سنتر را برای فیلد Address انتخاب نمایید. سپس گزینه Ok را کلیک کنید.

-5 حال در بخش IIS  به قسمت Sites > SmarterMail   رفته و بررویAPP_themes  کلیک نماییددر پنجره سمت راست برروی آیکون HTTP Response Headers   کلیک نمایید.
 

 

در صفحه جاری تیک گزینه Expire Web Content را بزنید و عدد7  را در فیلد مربوطه وارد کنید و در پایان گزینه OK را انتخاب نمایید.

-6 در قسمت IIS  برروی گزینه Application Pools  کلیک نمایید و در صفحه سمت راست  برروی SmarterMail  دابل کلیک کنید و دات نت ورژن 4 را برای آن انتخاب کنید و برروی Ok گزینه کلیک نمایید.

-7 برای فعال نمودن دات نت بروی IIS  باید دستورات ذیل را در قسمتCommand Prompt [ cmd ]     وارد نمایید :

%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i

windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i%

windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i%

8- در انتها کافیست پورت های 25 , 2525 , 110 , 143  را در Firewall از مسیر ذیل در سرور باز نمایید. 

Server Manager > Configuration > Windows Firewall > Inbound Rules
از سمت چپ صفحه گزینه Inbound Rules را انتخاب نمایید. و سپس از سمت راست صفحه گزینه  New Rule را انتخاب کنید
 


سپس گزینه پورت را انتخاب نمایید و برروی گزینه Next کلیک کنید.
 


 

در این صفحه گزینه TCP را انتخاب نمایید. در قسمت Specific local Ports پورتهای 25 ، 2525 ، 110 و 143 را وارد نمایید. سپس گزینه Next را انتخاب نمایید.


 

گزینه Allow the connection را در این صفحه انتخاب نمایید و گزینه Next را کلیک نمایید.
 


 

در صفحه جاری تیک تمام گزینه ها را انتخاب نمایید و سپس گزینه Next را کلیک کنید.
 


 

در پایان یک نام برای تنظیمات ایجاد شده انتخاب نمایید و گزینه Finish را کلیک کنید.

اگر از ورژنهای جدید استفاده می کنید نیازی به انجام مرحله زیر نمی باشد 

9- حال در قسمت Start > All Programs > SmarterMail > Web Server Config   رفته و سپس برروی دکمه Stop کلیک نمایید برای فیلد  Startup Mode مقدار Disabled  را انتخاب نموده و سپس برروی گزینه Apply  کلیک نمایید.


نکته : در صورتیکه ورژن اسمارترمیل کمتر از 9 باشد باید به قسمت Start -> Programs -> SmarterTools -> SmarterStats-> Configure SmarterStats Web Server  رفته و تنظیمات را اعمال نمود.