قفل دامین و باز کردن قفل دامین

جهت مشاهده نحوه قفل دامین و باز کردن قفل دامین به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a899/article.aspx