مشترک گرامی چنانچه کاربری شما به صورت حقوقی(شرکتی) می باشد، جهت تغییر مشخصات نماینده ی کاربری، می توانید به روش زیر اقدام نمایید  :

درخواست تغییر مشخصات نماینده ی کاربری را در سربرگ سازمان(مالک پرتال کاربران) بنویسید:

"سازمان ................... تقاضا دارد نام نماینده در کاربری ............  به ............. (نام شخص جدید) تغییر یابد . سازمان مسئولیت تغییرات را می پذیرد.  


امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ"  

 


سپس جهت تایید کاربری با نماینده جدید تصویر روی کارت ملی شخص جدید را ارسال نمایید.مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

ارسال از طریق ایمیل :

شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com  ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد

ارسال از طریق فکس 

در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

ارسال از تیکتینگ سرویس :

شما می توانید مدارک خود را  از دپارتمان "احراز هویت" موجود در لیست دپارتمان ها ارسال نمایید.