چنانچه شرکت مالک پرتال کاربران منحل شده باشد ،جهت احرازهویت این کاربری چه مدارکی مورد نیاز می باشد؟

 


مشترک گرامی چنانچه کاربری شما به صورت حقوقی(شرکتی) می باشد و همکنون شرکت مالک پرتال کاربران منحل شده است، جهت واگذاری پرتال کاربران و تغییر مالکیت کاربری حقوقی (شرکتی) خود به شرکت دیگری طی مراحل زیر اقدامات لازم را انجام دهید :

 1- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است (مدارکی به ایران هاست ارسال نشده است):
با توجه به عدم تایید شدن کاربری میبایست 2 مدرک برای ایران هاست ارسال گردد:


مدرک 1- لطفا متن درخواست را در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده کاربری بنویسید:

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... می باشم و تقاضا دارم نام شرکت از (ذکر نام شرکت فعلی) .................... به (ذکر نام شرکت جدید).......................... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم. 

نام ، تاریخ و امضا " 

مدرک 2- و جهت تایید کاربری، روزنامه رسمی شرکت جدید که شامل نام شرکت، شماره ثبت و حق امضادارندگان باشد را  نیز ارسال نمایید.


مدارک مذکور را از تیکتینگ سرویس  به دپارتمان امورمشترکین  ارسال نمایید  .   
 2- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید شده است (مدارک به ایران هاست ارسال شده است) : 

 

 مشترک گرامی با توجه به تایید شدن کاربری شما جهت واگذاری پرتال کاربران و تغییر مالکیت کاربری حقوقی (شرکتی) به شرکت دیگری مدارک زیر مورد نیاز می باشد :


 مدرک 1 - آگهی انحلال شرکت


مدرک 2- در آگهی انحلال، شخصی به عنوان نماینده جهت انجام امور شرکت معرفی می گردد. لطفا متن درخواست را در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی این شخص، جناب آقای / سرکار خانم .....................  بنویسید :

 " اینجانب .................. نماینده شرکت ....................... مالک کاربری ......................... می باشم و با توجه به انحلال شرکت فوق تقاضا دارم نام شرکت از .................... به .......................... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم .

نام ، تاریخ و امضا"


مدرک 3- جهت تایید کاربری، روزنامه رسمی شرکت جدید که شامل نام شرکت، شماره ثبت و حق امضادارندگان باشد را  نیز ارسال نمایید.مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

ارسال از طریق ایمیل :


شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com  ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.


ارسال از طریق فکس :


در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.


ارسال از تیکتینگ سرویس :


شما می توانید مدارک خود را  از دپارتمان "احراز هویت" موجود در لیست دپارتمان ها ارسال نمایید. 


درخواست بررسی و در صورت تایید شدن کاربری به شرکت جدید تغییر خواهد یافت. لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شرکت جدید خواهد بود.