مدارک لازم جهت احراز هویت اتباع غیر ایرانی ساکن در ایران جهت تایید کاربری چیست ؟


مشترک گرامی چنانچه پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است؛ به این معناست که مدارکی به ایران هاست ارسال نشده و یا مدارک به صورت ناقص ارسال شده است.
 


لذا جهت تایید کاربری برای شما عزیزانی که از اتباع غیر ایرانی ساکن ایران می باشید و امکان ارائه شناسنامه ایرانی  یا پاسپورت ایرانی  خود را ندارد؛ میبایست  مجوز اقامت (صادر شده به نام مالک درج شده در پرتال کاربران ) را که حداقل تا 6 ماه آینده اعتبار داشته باشد به انضمام تصویر گذرنامه ، ارسال فرمایید.


نکته:

مدرک ارسالی می بایست فاقد هرگونه ویرایش نرم افزاری یا دست نویس باشد.

 

مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

ارسال از طریق ایمیل :

شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل   info@iranhost.com   ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد. چنانچه بعد از گذشت 24 ساعت پس از ارسال ایمیل ،کاربری تایید نشده بود ، با شماره تلفن021-83305 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 ارسال از طریق فکس : 

در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

ارسال از تیکتینگ سرویس :

شما می توانید مدارک خود را از دپارتمان "احراز هویت" موجود در لیست دپارتمان ها ارسال نمایید.


در صورت عدم ارائه مدارک فوق می توانید کاربری خود را به شخص دیگری که ساکن ایران می باشد واگذار نمایید.


نحوه واگذاری در لینک زیر موجود می باشد :

http://support.iranhost.com/KB/a632/article.aspx