نحوه تشخیص registrar دامنه

سوالات پس از خرید > خدمات دامین > انتقال دامین از ایران هاست به شرکت دیگر > انتقال دامین های غیر .ir

جهت تعیین Registrar دامین (شرکت ثبت کننده دامین) به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://www.internic.net/whois.html

نام دامین را در فیلد خالی وارد نموده و submit نمایید.

Registrar دامین قابل مشاهده می باشد :برای مثال شرکت ثبت کننده این دامین directI یا PUBLICDOMAINREGISTRY می باشد.


Add Feedback