از چه کاراکترهایی می توان در نام دامنه استفاده نمود؟

 

یک نام دامنه می تواند شامل اعداد از 0 تا 9 باشد و حروف از a تا z و همچنین می تواند شامل خط تیره هم باشد البته نام دامنه ی شما نمی تواند با خط تیره شروع و یا پایان یابد.

نام دامنه ها می توانند شامل 67 کاراکتر شوند (در گذشته نام دامنه ها به 26 کاراکتر محدود می شد تا اواسط سال 1999) محدودیت این 67 کاراکتر شامل نقطه هم می باشد.

در بعضی از کشور ها برای طول نام دامنه محدودیت هایی وجود دارد و یا کمترین تعداد حروف استفاده شده در طول نام دامنه نباید از 3 حرف کمتر باشد.