مشترک گرامی منظور از عبارت "کاربری مبدا و مقصد متفاوت باشد" این است که  2 کاربری در پرتال کاربران ایران هاست به نام 2 مالک متفاوت ثبت شده باشد .

شما می توانید در صورت برقرار بودن شرایطی که در ادامه ذکر می گردد، سرویسی را از یک کاربری در ایران هاست دریافت و یا به یک کاربری منتقل نمایید.

 

در ادامه با اصطلاحات زیر روبرو خواهید شد:

کاربری مبدا : عضوی از ایران هاست که دارنده فعلی سرویس می باشد.

کاربری مقصد : عضوی از ایران هاست که متقاضی دریافت سرویس می باشد.

 

جهت انتقال سرویس بین 2 کاربری متفاوت توجه به نکات ذیل ضروری است :

- انتقال سرویس بین 2 کاربری متفاوت در ایران هاست هزینه ای برای شما نخواهد داشت .

- پس از انتقال سرویس به کاربری مقصد، اطلاعات شما ( شامل:ایمیل ها، فایل های طراحی شده، دیتابیس ) پاک نخواهد شد .

- در صورتی که سرویس مورد نظر در کاربری مبدا (دارنده فعلی سرویس) ثبت یا تمدید شده باشد؛ پس از انتقال به کاربری مقصد (متقاضی دریافت سرویس)، امکان دریافت فاکتور رسمی به نام کاربری مقصد وجود نخواهد داشت .

- سرویس با همان وضعیت موجود در کاربری مبدا منتقل می شود و انتقال منجر به تمدید یا رفع تعلیق نمی گردد .

- پس از انتقال سرویس به کاربری مقصد تمامی حقوق مالکیت این سرویس به کاربری مقصد منتقل می شود، از آن پس تمامی امور مربوط به این سرویس شامل دسترسی به رمز ها و اطلاعات آن، انتقال سرویس، تمدید، ارتقا سرویس تنها توسط مالک جدید، کاربری مقصد قابل انجام خواهد بود.

لطفا جهت انتقال سرویس مراحل زیر را انجام دهید :

1- در صورت عدم داشتن کاربری جدید، کاربری مقصد (متقاضی انتقال سرویس)، می بایست در پرتال کاربران ایران هاست عضو شود. ایجاد کاربری جهت انتقال سرویس ضروری می باشد.

از لینک زیر نسبت به عضویت در پرتال کاربران ایران هاست اقدام نمایید.

http://www.iranhost.com/register.aspx

 

2- کاربری مبدا و مقصد باید تایید شده باشند. تایید شدن کاربری به منزله ارسال مدارک شناسایی مالک پرتال کاربران می باشد که در مرحله قبل ایجاد نموده ایید. جهت بررسی مدارک مورد نیاز به لینک های زیر مراجعه نمایید :

احراز هویت کاربری حقیقی (شخصی)

احراز هویت کاربری حقوقی (سازمانی )

احراز هویت کاربری حقوقی (شرکتی)

احراز هویت سایر کاربری ها

 

3- کاربری های مبدا و مقصد پس از بررسی و انجام مراحل فوق، بسته به نوع کاربری می بایست نسبت به ارسال درخواست رسمی اقدام نمایند، کاربری مبدا می بایست درخواست خود را به انضمام تایید امضا به ایران هاست ارائه دهد. 

 

نحوه بررسی نوع کاربری (شخصی/شرکتی)

روش های ارائه تایید امضا

 

متن درخواست کاربری مبدا (دارنده فعلی سرویس) :

 

متن درخواست کاربری مبدا - در صورتی که کاربری حقیقی (شخصی) باشد:

 

درخواست خود را در زیر تصویر کارت ملی جناب آقای /سرکار خانم (مالک پرتال کاربران) با متن زیر نوشته و به ایران هاست ارسال نمایید :

 

"اینجانب ............... تقاضا دارم سرویس دامین/ دامین و میزبانی .........................  از کاربری ............................  به کاربری ....................... منتقل گردد و مسئولیت انتقال را می پذیرم .

 

نام ، امضا و تاریخ "

 

متن درخواست کاربری مبدا- در صورتی که کاربری حقوقی (سازمانی) باشد:

 

درخواست خود را در سربرگ سازمان (مالک پرتال کاربران ) با متن زیر نوشته و به ایران هاست ارسال نمایید :

 

"سازمان............... تقاضا دارد سرویس دامین/ دامین و میزبانی  .........................  از کاربری ............................  به کاربری ....................... منتقل گردد و مسئولیت انتقال را می پذیرد .

 

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ "

 

 

متن درخواست کاربری مبدا- در صورتی که کاربری حقوقی (شرکتی) باشد:

 

درخواست خود را در سربرگ شرکت (مالک پرتال کاربران ) با متن زیر نوشته و به ایران هاست ارسال نمایید :

 

"شرکت ............... تقاضا دارد سرویس دامین/ دامین و میزبانی  .........................  از کاربری ............................  به کاربری ....................... منتقل گردد و مسئولیت انتقال را می پذیرد .

 

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم ............... ، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"

 

 لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد.

 

 

متن درخواست کاربری مقصد (متقاضی دریافت سرویس) :

 

 

متن درخواست کاربری مقصد-در صورتی که کاربری حقیقی (شخصی) باشد:

درخواست خود را در زیر تصویر کارت ملی جناب آقای /سرکار خانم (مالک پرتال کاربران) با متن زیر نوشته و به ایران هاست ارسال نمایید :

"اینجانب ............... سرویس دامین/ دامین و میزبانی  ......................... از کاربری ..................... در کاربری ....................... پذیرا می باشم و مسئولیت سرویس ها را می پذیرم .

نام، امضا و تاریخ "

 

متن درخواست کاربری مقصد- در صورتی که کاربری حقوقی (سازمانی) باشد:

درخواست خود را در سربرگ سازمان (مالک پرتال کاربران ) با متن زیر نوشته و به ایران هاست ارسال نمایید :

"سازمان .................... سرویس دامین / دامین و میزبانی .................... از کاربری ................... در کاربری ................ پذیرا می باشد و مسئولیت سرویس ها را می پذیرد .

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ"

 

متن درخواست کاربری مقصد-در صورتی کاربری حقوقی (شرکتی) باشد:

درخواست خود را در سربرگ شرکت (مالک پرتال کاربران ) با متن زیر نوشته و به ایران هاست ارسال نمایید :

"شرکت .................... سرویس دامین / دامین و میزبانی .................... از کاربری ................... در کاربری ................ پذیرا می باشد و مسئولیت های این سرویس ها را می پذیرد .

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم ............... ، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"

 لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد.

مدارک درخواست را پیرو یکی از روش های زیر به ایران هاست ارسال نمایید :

ارسال از طریق ایمیل :

شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری (شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد. چنانچه بعد از گذشت 24 ساعت پس از ارسال ایمیل درخواست انجام نگردید، با شماره تلفن 021-83305 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

ارسال از طریق فکس :

در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

ارسال از تیکتینگ سرویس :

شما می توانید مدارک خود را از دپارتمان "احراز هویت" موجود در لیست دپارتمان ها ارسال نمایید.

 

مدارک ارسالی شما توسط کارشناسان ایران هاست بررسی، در صورت امکان، انتقال سرویس مدنظر انجام خواهد شد.

 

در صورت موفقیت آمیز بودن انتقال می توانید از طریق پرتال کاربران سرویس منتقل شده را بررسی نمایید. پس از ورود به پرتال کاربران از قسمت "سرویس ها" سرویس مورد نظر را انتخاب نمایید.

 


همکنون نام سرویس، وضعیت سرویس، تاریخ انقضا و .... قابل رویت می باشد. توجه به این نکته ضروری است سرویس با همان وضعیت موجود در کاربری مبدا (دارنده قبلی سرویس) منتقل می شود و انتقال منجر به تمدید نمی شود.
 

 

بازخورد

اینجانب امیر عباس مرقع تقاضا دارم سرویس دامین/ دامین و میزبانی maraghehotel.net از کاربری amirmoraghe به کاربری amir.moragha منتقل گردد و مسئولیت انتقال را می پذیرم .
amir abbas moraghe (3/26/2020 در 2:23 AM)