علت بروز خطای 0x800CCCDC در Outlook هنگام استفاده از پروتکل IMAP چیست؟

  

 

 هنگامی که چندین اکانت بر روی  Outlook Mail Client  خود تعریف کرده باشید مانند اکانت های  pop3  و یا   IMAP    ،ممکن است در دریافت و یا ارسال  (Send/Receive ) و یا ارسال همه موارد  (Send ALL ) با پیام خطای مذکور مواجه شوید و علت این امر آن است که برنامهoutlook  شما با UID   مورد نظر در اصطلاح  out of syncشده باشد. راه حل مناسب جهت رفع این مشکل آن است که   Account  مربوطه  (IMAP Account ) خود را حذف و مجددا ایجاد نمایید  .