ارتقا پلان در سرویس های میزبانی وب

سوالات پس از خرید > خدمات میزبانی > ارتقا / کاهش پلان میزبانی

 

لطفا جهت آگاهی از نحوه ارتقا سرویس میزبانی وب یا ایمیل خود به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a901/article.aspx

 

Add Feedback