ثبت DNS به منزله اختصاص name (نام) به IP می باشد. نام DNS انتخابی توسط شرکت ثبت کننده دامین قابل ثبت و تنظیم و مشتقی از نام دامین می باشد.

مثال:

ns1.iranhost.com : نام سرور  

  IP : 174.142.50.60


جهت بررسی و اطمینان از ثبت شدن نام سرور ها (DNS ) می توانید از سایت internic.net استفاده نمایید.

جهت بررسی ثبت dnsهای مورد نظر، ابتدا به لینک http://www.internic.com/whois.html مراجعه نمایید.

در کادر خالی نام dns مورد نظر را نوشته (مثال : ns1.iranhost.com ) و سپس گزینه name server را انتخاب نمایید.پس از ورود اطلاعات، روی گزینه submit کلیک نمایید .پس از کلیک روی گزینه submit ، درصورتی که ip نمایش داده شود، به منزله ثبت شدن DNS مورد نظر بوده و dns ثبت شده است؛ در غیر این صورت dns مورد نظر ثبت نشده است. 


جهت تغییر DNS به مقاله مرتبط مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a667/dns.aspx

 

جهت ثبت DNS به مقاله مرتبط مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a817/dns.aspx