چگونه می توان فایل های log مربوط به IIS را مشاهده و بررسی نمود؟

فرمت فایل log مفصل (W3C (World Wide Web Consortium  در واقع فرمت پیش فرض برای IIS است. فایل مذکور به شکل یک متن سفارشی ASCII می باشد. برای دانلود و بررسی فایل های log مربوط به IIS بایستی فایل های مذکور را از طریق FTP دانلود و سپس مورد بررسی قرار دهیم.

برای اطلاع از نحوه ی ایجاد حساب FTP لینک زیر را مشاهده نمایید:

http://support.iranhost.com/kb/a1060/ftp-accounts-ftp.aspx

برای اطلاع از نحوه ی دانلود از طریق پروتکل FTP لینک زیر را رویت نمایید:

http://support.iranhost.com/KB/a369/ftp.aspx

 

بررسی فیلدهای فایل log در IIS :

  : dateتاریخ میلادی انجام فعالیت می باشد .

 : timeزمان انجام فعالیت برحسب UTC است که باید سه ساعت و نیم به آن بیفزاییم تا بر حسب زمان ایران شود .

 : s-sitenameنام سرویس اینترنت و شماره ی موردی که روی ماشین سرویس گیرنده در حال اجرا است .

 : s-computernameنام ماشین سرویس دهنده که فایل های log روی آن ایجاد شده اند .

 : s-ipآدرس IP سرویس دهنده که فایل های log روی آن ایجاد شده اند .

 : cs-methodعمل درخواست شده، برای مثال: روش GET که از سوی سرویس گیرنده انجام می شود .

cs-uri-stem : هدف درخواست، برای مثال: صفحه ی Default.htm.

 : cs-uri-queryجستاری که سرویس گیرنده انجام داده است. جستار URI تنها برای صفحات پویا لازم است .

 : s-portشماره پورت سرویس دهنده می باشد .

 : cs-usernameنام کاربری که با استفاده از آن کاربر وارد سایت شما شده است، ضمنا کاربران anonymous با علامت "–" مشخص می شوند .

 : c-ipآدرس IP سرویس گیرنده که تقاضا ارسال نموده است .

cs-version : نوع پروتکلی که سرویس گیرنده استفاده کرده است (HTTP یا FTP).

 : cs(User-Agent)نوع مرورگر وبی که سرویس گیرنده استفاده نموده است .

 : cs(Cookie)در صورت وجود cookie ، این فیلد شامل محتوای  cookieارسالی یا دریافتی از سوی سرویس گیرنده به سرویس دهنده است .

 : cs(Referrer)سایت قبلی که کاربر رویت نموده. این سایت یک لینک بر روی سایت جاری بر جای می گذارد .

 : sc-statusکدهای وضعیت HTTP (*).

sc-substatus : قسمت اعشار (بعد از ممیز) کدهای خطای وضعیت HTTP می باشد .

sc-win32-status : کد وضعیت ویندوز .

sc-bytes : تعداد بایت هایی که سرویس دهنده به سیرویس گیرنده ارسال نموده است .

 : cs-bytesتعداد بایت هایی که سرویس دهنده از سرویس گیرنده دریافت کرده است ..

 : time-takenمدت زمانی که برحسب میلی ثانیه طی شده تا فعالیت از سوی سرویس گیرنده انجام شود .

 

 

برای درک بهتر فیلدهای فایل log مربوط به IIS جدول 1 را رویت نمایید:

 

 

 

 

توضیحات

 

 

پیشوند فیلد

 

 

مربوط به فعالیت های سرویس دهنده است.

 

 

-s

 

 

مربوط به فعالیت های سرویس گیرنده است.

 

 

-c 

 

 

شامل فعالیت های سرویس دهنده به سرویس گیرنده است

 

 


-sc

 

 

شامل فعالیت های سرویس گیرنده به سرویس دهنده است.

 

 

-cs

 

 

جدول 1: بررسی پیشوند فیلدهای فایل log مربوط به IIS

 

 

 

 

  • کدهای وضعیت HTTP : هنگامیکه شما فایل های log مربوط به IIS را رویت می نمایید، فیلدی را مشاهده می کنید که در واقع وضعیت درخواست از سوی سرویس گیرنده را بیان می نماید. این کدها خیلی می توانند مفید باشند بخصوص هنگامیکه شما سعی در رفع مشکلاتی دارید که کاربران سایت شما با آن مواجه اند مانند : وقتی که دسترسی کاربر به سایت شما پذیرفته نشده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص لینک زیر را رویت فرمایید:

 

 

 

 

http://support.iranhost.com/KB/a791/http.aspx

 

فیلدهای زیر در فایل های log مربوط به FTP کاربردی ندارند:

 

    • cs-uri-query
    • cs-host
    • cs(User-Agent)
    • cs(Cookie)
    • cs (Referrer)
    • sc-substatus

 

 

 

نکته: فیلدهایی از فایل log در IIS که حاوی اطلاعاتی نیستند با علامت "-" نشان داده می شوند. اگر فیلدی شامل یک کاراکتر غیر قابل پرینت باشد،  HTTP.sys (مولد فایل های log .) برای حفظ شکل و فرمت فایل log ، آنرا با علامت "+" جایگزین می نماید. مورد اخیر معمولا هنگام حمله ی ویروسی و وقتی که برای مثال یک کاربر مخرب carriage returns و line feeds را ارسال می نماید نیز صورت می گیرد.