راهنمای اضافه نمودن کاربر جدید

سرویس های اختصاصی > سرور اختصاصی مجازی (VDS) > مبتنی بر لینوکس (Linux)

-----------

طریقه ی اضافه کردن کاربر جدید:


در محیط ترمینال دستور زیر را وارد نموده و Enter کنید:

#useradd NewName

#passwd NewName

New password :

Retype new password :

 و در انتها کاربر جدید با موفقیت ایجاد شده است.

 

طریقه تغییر پسورد روت در لینوکس:

در محیط ترمینال دستور زیر را وارد نمایید:

#passwd username

New password :

Retype new password :

 بعد از وارد نمودن پسورد جدید و تکرار آن، پسورد مربوط به کاربر

username 

تغییر  پیدا خواهد کرد.


----


Add Feedback