چگونه می توان بسته های RPM و bin و sh خارج از لیست Repository را نصب نمود؟

 

بسته های RPM عموما نام هایی مانند foo-1.0-1.i386.rpm هستند. قسمت اول آن، یعنی foo نام بسته و قسمت دوم ( 1.0 ) ورژن آن و قسمت سوم ( 1 ) release آن و قسمت آخر معماری آن(i386 ) می باشد. در Redhat family (که CentOS نیز شامل آن است) نصب بسته ی RPM با استفاده از دستور زیر میسر است:

#rpmivh foo-1.0-1.i386.rpm

 در صورت موفقیت در نصب، علامت های #  را در صفحه خواهید دید. در صورتیکه بسته از قبل نصب شده باشد، پیامی مبنی بر از پیش نصب شدن بسته در ترمینال را رویت خواهید نمود.

 

چگونگی نصب فایلهای .bin و .sh در لینوکس(کلیه ی نسخه ها):

نصب فایلهایی با پسوند bin و sh در لینوکس طی دو مرحله قابل اجرا می باشد:

 

1-      عوض کردن دایرکتوری به پوشه ای که فایل با پسوند bin یا sh در آن قرار دارد با دستور cd   و مسیر فایل و سپس تبدیل سطح دسترسی فایل به سطح قابل اجرا، با استفاده از دستور زیر:

#cd  /Path/to/file

#chmod +x file.bin

 

2-      برای شروع پروسس نصب دستور زیر را در محیط ترمینال وارد نمایید:

/.#file.bin