آشنایی با دستورات اساسی در CentOS

بروز رسانی Repository :

کلیه ی نسخه های لینوکس، دارای یک Repository یا مخزن هستند. این مخزن در بر گیرنده ی یک سری لینک می باشد، که در واقع آن لینکها همان آدرس سایتهایی هستند که پکیجهای لازم برای نصب را در بر دارند و بطور مثال هنگامی که دستور yum install را صادر می کنیم  ابتدا وجود یا عدم وجود پکیج در لیست Repository بررسی می شود و در صورت موجود بودن، پکیج مورد نظر دانلود و نصب می شود.

برای بروز رسانی Repository در CentOS دستور زیر را در محیط Terminal وارد نمایید:

#Yum update

برای نصب پکیجهای بروز شده در لیست Repository از دستور زیر استفاده می نماییم:

#yum upgrade

نمایش تمام بسته های نصب شده:

برای امر فوق الذکر، یکی از دستورات زیر را در محیط ترمینال وارد نموده و Enter کنید:

#rpmqa

#yum list installed

برای اطلاع از نصب یا عدم نصب یک بسته یکی از دستورات زیر را در محیط ترمینال وارد نمایید( در این مثال بسته ی httpd که مربوط به وب سرور Apache است):

#rpmqa | grep httpd *

#yum list installed httpd

برای دانلود و نصب یک بسته که در لیست Repository موجود است دستور زیر را در محیط ترمینال وارد نمایید:

#yum install your-package

برای حذف یک بسته بخصوص می توانید دستور زیر را در محیط ترمینال وارد نمایید:

#yum remove yourpackage