چگونه می توان LAMP نصب نمود؟

 

ابتدا توسط برنامه ی putty و با وارد کردن ip  و نام کاربری و کلمه ی عبوراقدام به ssh به سرور لینوکس نمایید و دستورات زیر را طبق مراحل ذکر شده وارد کنید .

مرحله 1-نصب Mysql :

در محیط ترمینال دستورات زیر را وارد می نماییم.

#yum install mysql mysqlserver

#chkconfig --levels 235 mysqld on

#/etc/init.d/mysqld start

#mysqladmin ­-u root password servertest

در دستور فوق root نام کاربری و servertest کلمه ی عبور MySQL است.

مرحله 2-نصب apachi2

#yum install httpd

chkconfig ­­levels 235 httpd on#

/etc/init.d/httpd start#

مرحله 3-نصب php5

#yum install php

/etc/init.d/httpd restart#

مرحله4-فعالسازی mysql در php5

#yum search php

#yum install php phpmysql phpcommon phpgd phpmbstring phpmcrypt phpdevel phpxml phpxmlrpc

 

/etc/init.d/httpd restart#

 

مرحله5-نصب phpmyadmin :

#cd  /var/www/html

#wget http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/files/phpMyAdmin/2.11.11.1/phpMyAdmin2.11.11.1english.tar.gz

#tar xvfz phpMyAdmin2.11.11.1english.tar.gz

#mv phpMyAdmin­2.11.11.1­english phpmyadmin

دستور فوق برای تغییر نام فولدر به phpmyadmin استفاده می شود.

 

#cd phpmyadmin

#cp config.sample.inc.php config.inc.php

 

دستور فوق برای کپی نمودن فایل بکار می رود.

 

#nano config.inc.php

nano یک ویرایشگر متن است که در اینجا بکار رفته است.

حال کافی است در متن ظاهر شده بجای cookies کلمه ی http را جایگزین نماییم.

سپس CTRL + x را فشار دهید و Y را تایپ نموده و Enter را فشار دهید.

چون در فایل پیکربندی تغییر ایجاد نموده اید، بایستی سرویس مربوط به آنرا Restart نمایید برای این کار دستور زیر را وارد نمایید:

 

#service httpd restart

 

 نکته: دستور

chkconfig ­­levels 235 httpd on

 که در بالا ذکر شده، در حقیقت مشخص کننده ی سطح اجرای سرویس mysqld در سیستم عامل centos است. لازم به ذکر است که CentOS دارای 7 (با احتساب 0 ) سطح اجرا برای یک سرویس می باشد (برای اطلاعات بیشتر در محیط ترمینال دستور cat /etc/inittab را وارد نمایید تا سطوح مختلف اجرا و توضیحات آنرا رویت نمایید.) که در دستور فوق تنها سطوح اجرای 2 و 3 و 5 فعال هستند.

نکته : در لینوکس، هر فایلی را که ویرایش می کنید، بایستی سرویس متناظر آن را یکبار  restart
نمایید تا تغییرات در فایل اعمال شود .