چگونه خطای Server not found را می توان بررسی نمود؟

 

خطای Server not found در هنگامی مشاهده می شود که نام دامین وارد شده در آدرس بار، برای مرورگر قابل یافت نباشد.

 

 

 

 

چنانچه نام وبسایت مورد نظر با دستور ping مورد تست قرار گیرد، هیچ آدرس IP مشاهده نمی شود و پیام خطای زیر مشاهده می شود:

 

اگر دامین مورد نظر ثبت شده است، جهت بررسی علت مواجهه با خطا مراحل زیر را انجام دهید:

وبسایتهایی وجود دارند که  سرویسهایی رایگان جهت نمایش و بررسی مشخصات دامینها ارائه می دهند. این وبسایتها شامل سایتهای Whois هستند که اطلاعات ثبتی هر دامین را نشان می دهند. همچنین سایتهایی مانندIntoDNS وجود دارند که اطلاعات و تنظیمات رکوردهای NS هر دامین را نشان میدهند که در واقع نشان دهنده این است که دامین مورد نظر از کدام میزبانی استاده می کند.

ابتدا دامین مورد نظر را در وب سایت intodns.com بررسی نمایید و NS های آن را چک کنید.

 

 

 

اگر سایت intodns.com جدولی برای مشخصات NS های دامین (متعلق به میزبانی آن دامین) ارائه نداد، لازم است در سایتهای Whois مانند «Domaintools.com» و «Whois.com» (در مورد دامینهای ir می توان از سایت nic.ir استفاد نمود) به بررسی تاریخ ثبت و انقضای دامین مورد نظر اقدام نمایید. دامین مورد نظر یا در وضعیت ثبت نشده (Available ) است و یا منقضی شده است.

 

 

Domain Name: GOOOOOOOOOGLE.COM
Registrar: MONIKER

Registrant [7021]:
        Registrant Registrant chromehearts@gmail.com
        Registrant
        P.O. Box No. 71826
        KCPO
        Hong Kong
        HK
        852
        HK


Administrative Contact [7021]:
        Registrant Registrant chromehearts@gmail.com
        Registrant
        P.O. Box No. 71826
        KCPO
        Hong Kong
        HK
        852
        HK
        Phone: +852.25255525

Billing Contact [7021]:
        Registrant Registrant chromehearts@gmail.com
        Registrant
        P.O. Box No. 71826
        KCPO
        Hong Kong
        HK
        852
        HK
        Phone: +852.25255525

Technical Contact [7021]:
        Registrant Registrant chromehearts@gmail.com 
        Registrant
        P.O. Box No. 71826
        KCPO
        Hong Kong
        HK
        852
        HK
        Phone: +852.25255525

Domain servers in listed order:

        NS1.ABOVE.COM
        NS2.ABOVE.COM

        Record created on:          2003-10-16 14:09:22.0 <---- تاریخ ثبت دامین
        Database last updated on: 2012-09-24 09:21:43.49
        Domain Expires on:          2013-10-16 14:09:22.0 <---- تاریخ انقضای دامین

 

چنانچه تازه اقدام به ثبت دامین نموده اید و با مشکل Server not found مواجه شده اید، هنوز مراحل ثبت دامین به پایان نرسیده است و شرکت ثبت کننده در حال تکمیل مراحل ثبت است. می توانید مراحل ثبت را از طریق آن شرکت پیگیری نمایید. در صورت انقضای دامین ، برای ثبت مجدد آن از طریق یکی از شرکتهای ثبت دامین اقدام نمایید.

 

 

 

پس از مشاهده جدول وب سایت intodns.com ، مطابقت NS های دامین را با میزبانی بررسی نمایید. اگر رکوردهای NS قابل مشاهده در جدول با آدرس سرورهای NS میزبانی یکسان نباشد، لازم است در کنترل پانل دامین آدرس سرورهای NS میزبانی را وارد نمایید. برای مثال، چنانچه سرویس میزبانی شما از سرویسهای 2008 ایران هاست باشد، رکوردهای NS نمایش داده شده در وب سایت intoDNS باید معادل ns81.iranhost.com و ns81.iranhost.com باشد. در غیر این صورت، دامین مورد نظر برای ارتباط با میزبانی به درستی تنظیم نشده است (برای مثال: رکوردهای dns33.alphahost.net و  dns34.alphahost.net ویژه میزبانی دیگری غیر از میزبانیهای «ایران هاست» است) و نیاز به تنظیم رکوردهای NS دز کنترل پانل ویژه دامین دارد.

 

 

 

کاربرانی که دامین خود را نزد شرکت ایران هاست خریداری نموده اند، می توانند به سایت iranhost.com/client مراجعه نمایند، به پرتال کاربران وارد شوند و در لیست سرویسهای خود نام دامین را جستجو کنند.

در جدول سرویسها و در جلوی نام دامین مورد نظر، بر روی آیکان کره جغرافیا (تغییر DNS ) کلیک کنید.

 

در پنجره باز شده، رکوردهای صحیح NS را وارد نمایید.

 

 

چنانچه دیگر تنظیمات وب سایت شما درست باشد، دیگر با خطای Server not found مواجه نخواهید شد.