انتقال دامین ثبت شده توسط ایرنیک (.ir) از ایران هاست به شرکت/شخص دیگر

 

 

لطفا جهت آگاهی از نحوه انتقال دامین ثبت شده توسط ایرنیک (.ir) از ایران هاست به شرکت/شخص دیگربه لینک زیر مراجعه نمایید:

http://support.iranhost.com/KB/a831/ir.aspx