مشترک گرامی چنانچه کاربری خود در پرتال کاربران را به صورت بیمارستان(حقوقی) ثبت نموده و همکنون مایل به تغییر نوع کاربری و واگذاری مالکیت از بیمارستان به شخص(حقیقی) هستید، طبق روش زیر اقدام نمایید. 

لازم به ذکراست جهت تغییر مالکیت دامنه های موجود در کاربری نیز می توانید از  روش تغییرwhois دامنه ها  اقدام نمایید و یا درخواست تغییر مالکیت دامنه ها را هم در متن درخواست ارسالی خود قید نمایید.

 - 1در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است (مدارکی به ایران هاست ارسال نشده است):

 

 

 

می بایست متن درخواست را در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده پرتال نوشته  : 


"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... می باشم و این کاربری را زمان ثبت به اشتباه حقوقی وارد نموده ام. تقاضا دارم این کاربری به حقیقی اصلاح گردد و کلیه مسئولیت های تغییر را نیز به عهده می گیرم. 

نام ، تاریخ و امضا " 

و مدرک فوق را از تیکتینگ سرویس  به دپارتمان امورمشترکین  ارسال نمایید  . 

 

2- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید شده است (مدارک به ایران هاست ارسال شده است) :

 

 

 

 

می بایست درخواست زیر را در سربرگ بیمارستان ..................... نوشته و به انضمامتایید امضا به ایران هاست ارائه دهید : 

" بیمارستان ............... رضایت خود مبنی بر تغییر نوع کاربری  .................. از حقوقی به حقیقی و به نام شخص آقای / خانم ......................... را دارد. این بیمارستان کلیه مسئولیت های تغییر را نیز به عهده می گیرد. 

 

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر بیمارستان، شماره نامه و تاریخ  " 

 

همچنین مالک جدید نیز می بایست جهت پذیرفتن مسئولیت کاربری ،می بایست متن درخواست زیر تصویر پشت و روی کارت ملی خود نوشته و به ایران هاست ارسال نمایید:


"اینجانب  .................. تقاضا دارم کاربری............. مطابق با مشخصات حقیقی ارسال شده فوق اصلاح گردد و کلیه مسئولیت های تغییر را نیز به عهده می گیرم. 

نام ، تاریخ و امضا " 

 

روش های ارسال مدارک مالک جدید به صورت زیر است : 

- ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری   )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.

 

- ارسال با فکس  : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید در ساعات اداری با 83305- 021داخلی 1 تماس حاصل نمایید. 

 

- ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید.  

 

درخواست بررسی و در صورت تائید شدن کاربری به حالت حقیقی با مالکیت شخص تغییر خواهد یافت .لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شخص جدید خواهد بود.