نحوه ی ارتقا پلان و مشاهده هزینه ارتقا پلان

لطفا جهت آگاهی از روند ارتقا به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a901/article.aspx