واگذاری کاربری حقوقی (شرکتی) به شرکتی دیگر

 

مشترک گرامی چنانچه کاربری شما به صورت حقوقی(شرکتی) می باشد و همکنون مایل به واگذاری و تغییر مالکیت کاربری حقوقی (شرکتی) خود به شرکت دیگری می باشید،  لطفا طی مراحل زیر اقدامات لازم را انجام دهید :

1- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است (مدارکی به ایران هاست ارسال نشده است):

 

 


 

 

 

 

با توجه به عدم تایید شدن کاربری میبایست 2 مدرک برای ایران هاست ارسال گردد:

 

1- درخواست زیر را در ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده کاربری نوشته :

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... می باشم و تقاضا دارم نام شرکت از (ذکر نام شرکت فعلی) .................... به (ذکر نام شرکت جدید).......................... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم. 

نام ، تاریخ و امضا " 

2- و جهت تایید کاربری، روزنامه رسمی شرکت جدید که شامل نام شرکت، شماره ثبت و حق امضادارندگان باشد را  نیز ارسال نمایید. 

مدارک مذکور را از تیکتینگ سرویس  به دپارتمان امورمشترکین  ارسال نمایید  .   

 

 

 

 

 

 

 

2- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید شده است (مدارک به ایران هاست ارسال شده است) : 

 


 

با توجه به تایید شدن کاربری میبایست 2 مدرک برای ایران هاست ارسال گردد    :   

 

 

-1 درخواست زیر را در سربرگ شرکت (شرکت فعلی که در پرتال کاربران هم اکنون ثبت شده است) بنویسید: 

"شرکت   ............... صاحب کاربری ......................... تقاضا دارد نام شرکت از .................... به .......................... تغییر یابد و کلیه مسئولیت های تغییر را نیز به عهده می گیرد   .  

امضا نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم   ...  ، نام امضا کننده، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"  

لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد .  

2- جهت تایید کاربری، روزنامه رسمی شرکت جدید که شامل نام شرکت، شماره ثبت و حق امضادارندگان باشد را  نیز ارسال نمایید. 

روش های ارسال به شرح زیر می باشد :  

-          ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیلinfo@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری (شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد. 

-           ارسال با فکس : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید. 

-          ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید. 

 

درخواست بررسی و در صورت تایید شدن کاربری به شرکت جدید تغییر خواهد یافت. لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شرکت جدید خواهد بود.