چگونه ارتباط برنامه خود را با پایگاه داده Access برقرار نمایم ؟

 
 

فایلهای Access تنها قابلیت استفاده به صورت ODBC را داشته و امکان برقراری ارتباط ریموت و کنترل آن خارج از سرورهای ایران هاست وجود ندارد.

جهت اتصال به فایل های بانک اطلاعاتیADO ، MS Access ( *.mdb , *.accdb ) یا ADO.Net از سرویس مربوط به provider خاص خود استفاده نموده تا اتصال به بانک اطلاعاتی را برقرار نماید و این ارتباط مستلزم آن است که provider مورد نظر اطلاعات لازم جهت این اتصال را در اختیار داشته باشد . connection string حاوی اطلاعاتی است که provider مورد نظر برای اتصال  به پایگاه داده یا فایل اطلاعاتی نیاز دارد.

    -          فایل های( (*.mdb توسط MS Access 97 (office 8)  تا MS Access 2003 (office 11)  ایجاد میشوند و Provider بکار رفته برای آنها " "Jet OLE DB 4.0 می باشد.

    -          فایل های( ( *.accdb توسط MS Access 2007 (office 12)  تا MS Access 2010 (office 14)  ایجاد میشوند و Provider بکار رفته برای آنها " "ACE OLE DB 4.0 می باشد.(ACE =Access Database Engine ).

    -          هر دو نسخه را میتوان توسط ODBC Driver  کنترل کرد و یا توسط ارائه دهنده OLE DB  اتصال را برقرارنمود ، تنها تفاوت عمده آنها این است که در فایلهای accdb   میتوان از فایلهای پیوست در داخل بانک اطلاعاتی استفاده کرد.

    -          OLE DB نام یک رابط برنامه نویسی نرم افزاری (api ) است که توسط شرکت مایکروسافت برای انجام پذیری و آسان سازی دسترسی یک نواخت به داده های متنوع در مخازن و پایگاه های متفاوت داده ، طراحی شده است.

 

یک connection String   از تعدادی کلمه کلیدی و مقدار تشکیل شده است  و توسط (=) مقادیر به کلمات کلیدی انتساب میابند و هر جفت از کلمات کلیدی و مقدار متناظر آن توسط (;) از یکدیگر جدا می شوند. (به عنوان مثال key1 =value 1 )

در زیر میتوان نمونه ای از کلمات کلیدی یا پارامتر های متداول در  Connection Stringمربوط به بانک اطلاعاتی access را مشاهده نمایید:

  • Provider: Provider یا ارائه دهنده مورد نظر را مشخص مینماید.
  • Data Source:  مسیر فیزیکی دسترسی به فایل بانک اطلاعاتی را مشخص مینماید
  • UiD:  نام کاربری MS Access Database را مشخص مینماید.
  • Password:رمز عبور  MS Access Database را مشخص مینماید.
  • Remote Server: آدرس URL جهت اتصال از راه دور به بانک اطلاعاتی.

 

در زیر میتوانید  نمونه ای از ConnectionString های مختلف به همراه پارامتر های آنها را برای بانک اطلاعاتی       MS Access در زبان برنامه نویسی C#   و پلتفرم .net مشاهده نمایید :

 

        -         Connection String جهت استفاده از ارائه دهنده ODBC Driver به همراه

DSN(Data Source Name)

using System.Data.Odbc;

OdbcConnection conn = new OdbcConnection();

conn.ConnectionString = "Dsn=DsnName";

conn.Open();

 

        -         Connection String جهت استفاده از ارائه دهنده ODBC Driver به همراه  نام کاربری و کلمه عبور
(
*.mdb )

 

OdbcConnection conn = new OdbcConnection();

conn.ConnectionString =

    "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" +

    "Dbq=c:\myPath\myDb.mdb;" +

    "Uid=Admin;Pwd=;";

conn.Open();

        -         Connection String جهت استفاده از ارائه دهنده Jet OLE DB Provider به همراه نامکاربری و کلمه عبور

 

 

OleDbConnection conn = new OleDbConnection();

conn.ConnectionString =

           "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +

           "Data Source=c:\mypath\myDb.mdb;" +

           "User id=admin;" +

           "Password=";

conn.Open();

        -          Connection String جهت استفاده از ارائه دهنده ACE OLE DB Provider

 

OleDbConnection conn = new OleDbConnection();

conn.ConnectionString =

           "Provider= Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" +

           "Data Source=c:\mypath\myAccess2007file.accdb;";

conn.Open();

        -         Connection String جهت استفاده از ارائه دهنده ODBC Driver به همراه  نام کاربری و کلمه عبور
(
*.accdb )

 

OdbcConnection conn = new OdbcConnection();

conn.ConnectionString =

    "Driver={Microsoft Access Driver (*.accdb)};" +

    "Dbq=c:\myPath\myDb.accdb;" +

    "Uid=Admin;Pwd=;";

conn.Open();
 

 لازم به ذکر است  آدرس فیزیکی در هاست های  2003 و 2008 ایران هاست به شرح ذیل می باشد :
 2003 :   D:\domains\yourdomain\wwwroot   
 2008 :   D:\hostingspaces\yourdomain\yourdomain\wwwroot  

 ( به جای yourdomain  از نام دامین خود استفاده نمایید)