چگونه می توانم حساب کاربری خود را به صورت کارت به کارت  شارژ کنم ؟

 

 

مبلغ مورد نظر را به شماره کارت زیر انتقال داده و به روش های زیر اطلاعات پرداخت را اعلام نمایید:

6037997258063743

بانک ملی – حساب سیبا 

به نام آقای آرش صیفی خانی 

 

فکس : رسید پرداختی را با ذکر نام دقیق سرویس و نوع عملیات (تمدید) بر روی آن به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و تاییدیه فکس را بعد از ارسال فکس از داخلی 5 دریافت نمایید.

ایمیل : همچنین می توانید اطلاعات پرداخت شامل : 4 رقم آخر کارت مبدا، شماره پیگیری 6 رقمی، تاریخ پرداخت، مبلغ،نام سرویس و نوع عملیات (تمدید) را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. 

تماس تلفنی : شما می توانید با شماره 83305-021 داخلی 1 (امور مشترکین) تماس حاصل نموده و اطلاعات پرداخت را به صورت تلفنی اعلام و تمدید سرویس خود را پیگیری نمایید. 

 

توجه:

پس از اتمام شارژ اولیه، می بایست حداقل شارژ شما مبلغ 850000 ريال باشد  .لازم به ذکر است تحت هیچ شرایطی واریز کمتر از 850000 ریال امکان پذیر نخواهد بود.