نماینده ی محترم جهت شارژ حساب کاربری خود لازم به ذکر است پس از اتمام شارژ اولیه می بایست حداقل شارژ شما مبلغ 200000 تومان باشد

جهت شارژحساب کاربری خود از طریق واریز به شماره حساب می توانید به روش زیر عمل فرمایید :

1-     واریز به شماره حساب :

مبلغ مورد نظر را به شماره حساب زیر واریز نموده و سپس فیش پرداختی را با ذکر نام کاربری و علت پرداخت بر روی آن به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و تاییدیه فکس خود را بعد از ارسال فکس از داخلی 5 بگیرید و یا با شماره 83305-021 داخلی 1 (امور مشترکین) تماس گرفته و شماره قرمز رنگ روی فیش را به همراه تاریخ پرداخت و مبلغ و نام کاربری و علت پرداخت را اعلام نمائید و یا به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمائید.

  شماره حساب :

0100951296000

بانک ملی – حساب سیبا

به نام آقای آرش صیفی خانی

پس از اعلام به شرکت ایران هاست طبق یکی از روش های بالا در بخش پرتال کاربران خود طبق عکس مذکور می توانید وضعیت جدید کاربری خودرا مشاهده فرمایید :