جهت شارژحساب کاربری خود از طریق واریز به شماره حساب می توانید به روش زیر عمل فرمایید :

واریز به شماره حساب : 

مبلغ مورد نظر را به شماره حساب  های زیر واریز نموده و سپس فیش پرداختی را با ذکر نام کاربری و علت پرداخت بر روی آن به شماره 83305-021 داخلیفکس و یا به ایمیل info@iranhost.comارسال نمائید. همچنین می توانید در کاربری تان از امور مالی اقدام به ثبت فیش بانکی خود نمایید.


 شماره حساب ها به شرح زیر اعلام می گردد : 


شماره حساب بانک پارسیان   20100912611605

شماره شبا بانک پارسیان IR340540124820100912611605

بانک پارسیانشماره حساب شرکت روشنگر رایانه تهران 1647456/66

شماره شبا IR650120000000000164745666

بانک ملت