تغییر نوع کاربری از حقوقی (مغازه یا کارگاه) به حقیقی (شخصی)


مشترک گرامی چنانچه کاربری خود در پرتال کاربران را به صورت حقوقی(مغازه و کارگاه ) ثبت نموده و همکنون مایل به تغییر نوع کاربری و واگذاری مالکیت از مغازه و کارگاه  به شخص(حقیقی) هستید، به موارد زیر توجه نمایید :

 

1- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است (مدارکی به ایران هاست ارسال نشده است):
 

لطفا متن درخواست را در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده پرتال نوشته:

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... بوده و این کاربری را زمان ثبت به اشتباه حقوقی وارد نموده ام. تقاضا دارم این کاربری به حقیقی اصلاح گردد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم. 

نام ، تاریخ و امضا " 


و مدرک فوق را از تیکتینگ سرویس  به دپارتمان امورمشترکین  ارسال نمایید  .


2  -در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید شده است (مدارک به ایران هاست ارسال شده است)  :


می بایست متن درخواست را در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده پرتال نوشته :

"اینجانب  .................. درخواست تغییر نوع کاربری ......................... از حقوقی به حقیقی بوده و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم. 


نام ، تاریخ، امضا و مهر (مغازه یا کارگاه)"


لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده پرتال :

1- می بایست متن درخواست در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی شخصی که جواز کسب به نام وی می باشد، اعلام نمایید :


"اینجانب  .................. به علت عدم دسترسی به نماینده پرتال کاربران جناب آقای / سرکار خانم ................... درخواست تغییر نوع کاربری ......................... از حقوقی به حقیقی و به نام جناب آقای / سرکار خانم (شخص جدید) ................... -مطابق با کارت ملی - دارد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم. 


نام ، تاریخ، امضا و مهر (مغازه یا کارگاه)"

2- جهت تایید کاربری تصویر پشت و روی کارت ملی شخص جدید را به یکی از روش های زیر ارسال نمایید.


ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری   )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.


ارسال با فکس  : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با 83305- 021داخلی 1 تماس حاصل نمایید.


ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید.درخواست بررسی و در صورت تائید شدن کاربری به حالت حقیقی با مالکیت شخص تغییر خواهد یافت .لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شخص جدید خواهد بود.