مشترک گرامی چنانچه کاربری خود در پرتال کاربران را به صورت حقوقی(موسسه) ثبت نموده و همکنون مایل به تغییر نوع کاربری و واگذاری مالکیت از موسسه به شخص(حقیقی) هستید، به موارد زیر توجه نمایید : 

 

1- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است (مدارکی به ایران هاست ارسال نشده است):

 می بایست متن درخواست در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده پرتال نوشته :

 

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... این کاربری را زمان ثبت به اشتباه حقوقی وارد نموده ام. تقاضا دارم این کاربری به حقیقی اصلاح گردد و کلیه مسئولیت های تغییر را به عهده می گیرم. 

 

نام ، تاریخ و امضا " 

 

و مدرک فوق را از تیکتینگ سرویس به دپارتمان امورمشترکین  ارسال نمایید. 

2- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید شده است (مدارک به ایران هاست ارسال شده است) :

 

 

می بایست درخواست زیر را در سربرگ موسسه ذکر شده در پرتال کاربران نوشته :  

 

"موسسه ............... رضایت خود مبنی بر تغییر نوع کاربری  .................. از حقوقی به حقیقی و به نام شخص آقای / خانم ......................... را دارد. موسسه مسئولیت تغییر را به عهده می گیرد.  

 

 

 

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر موسسه، شماره نامه و تاریخ"  مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید: 

 


ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری   )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.

 

 

 

ارسال با فکس  : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با 83305- 021داخلی 1 تماس حاصل نمایید. 

 


ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید. 

 

درخواست بررسی و در صورت تائید شدن کاربری به حالت حقیقی با مالکیت شخص تغییر خواهد یافت .لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شخص جدید خواهد بود.