شارژ حساب کاربری از طریق کارت به کارت-کاربران حقیقی

 

 

جهت افزایش اعتبار کاربری پرتال کاربران، مبلغ مورد نظر را به شماره کارت زیر انتقال دهید : 

6037997258063743

بانک ملی – حساب سیبا 

به نام آقای آرش صیفی خانی 

در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات انتقال وجه اطلاعات پرداخت را به یکی از روش های زیر به ایران هاست اعلام نمایید : 

ارسال به فکس  : رسید پرداختی را با ذکر نام دقیق نام کاربری و نوع عملیات (افزایش اعتبار)  روی آن به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و تایید فکس را بعد از ارسال فکس از داخلی 5 دریافت نمایید.
ارسال ایمیل : همچنین می توانید اطلاعات پرداخت شامل : 4رقم آخر کارت، تاریخ پرداخت، مبلغ، شماره پیگیری، نام دقیق نام کاربری و نوع عملیات (افزایش اعتبار) را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. 
اعلام به صورت تلفنی : شما می توانید با شماره 83305-021 داخلی 1 (امور مشترکین) تماس حاصل نموده و اطلاعات پرداخت را به صورت تلفنی اعلام نمایید. 
 

پس از اعلام به شرکت ایران هاست وجه مذکور به اعتبار نقدی کاربری شما افزوده می گردد. پس از مشاهده اعتبار در پرتال کاربری، می توانید از آن جهت انجام عملیات مورد نظر ( مانند ارتقا، سفارش جدید و ...) استفاده فرمایید.