تغییر رمز کنترل پنل از طریق کنترل پنل

 

مشترک گرامی جهت ورود به کنترل پنل نیاز به رمز ورود خواهید داشت.

چنانچه نیازمند تغییر رمز ورود به کنترل پنل میزبانی خود هستید، می توانید از طریق کنترل پنل میزبانی رمز عبور را تغییر دهید.

لازم بذکر است در این روش جهت تنظیم رمز جدید نیازمند اطلاع از رمز فعلی کنترل پنل می باشید .

جهت تغییر رمز کنترل پنل  wsp (سرور 2008) به مقاله زیر مراجعه نمایید:

تغییر رمز ورود به کنترل پنل wsp

جهت تغییر رمز کنترل پنل  helm (سرور 2003) به مقاله زیر مراجعه نمایید:

تغییر رمز کنترل پنل هلم


مقالات مرتبط :

نحوه ورود به کنترل پنل هلم - سرور 2003

نحوه ورود به کنترل پنل - wsp سرور 2008