لطفا جهت آگاهی از روش پرداخت آنلاین به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a653/article.aspx