تغییر ایمیل پرتال کاربران

 

 

 

ایمیل موجود در پرتال کاربران ایران هاست، لینک ارتباطی شما و مجموعه ایران هاست می باشد. 

 

تمامی رمزها جهت ورود به کنترل پنل، پرتال کاربری ، ایمیل های اطلاع رسانی و ...... صرفا به ایمیل درج شده در پرتال کاربران ایران هاست ارسال می گردد. لذا در انتخاب، اطمینان از دسترسی و امنیت ایمیل دقت نمایید. 

 

در پرتال کاربری امکان ذخیره دو ایمیل وجود دارد.این ایمیل ها از پرتال کاربران قسمت "تنظیمات" گزینه "تغییر مشخصات" قابل مشاهده می باشد.  

 

چنانچه تمایل به تغییر ایمیل های درج شده را دارید؛ می توانید جهت تغییر ایمیل پرتال کاربران خود به یکی از 2 روش زیر اقدام نمایید : 

 

1- در صورتی که نام کاربری و رمز عبور ورود به پرتال کاربران خود را دارید؛ پس از ورود، روی قسمت "تنظیمات" گزینه "تغییر مشخصات" کلیک نمایید. 

  

 

 

در صفحه "تغییر مشخصات" ایمیل های مورد نظر را وارد و ذخیره نمایید. در پرتال کاربری امکان ذخیره دو ایمیل وجود دارد.

 

 
 

ایمیل ها نباید در کاربری دیگری از ایران هاست استفاده شده باشند، در صورت درج ایمیل تکراری ( ایمیل استفاده شده در پرتال کاربری دیگری) هنگام تغییر و ذخیره اطلاعات با خطایی به شکل زیر روبرو می شوید  :

 

 


 

 

 

لذا ایمیل های انتخابی می بایست منحصر بفرد باشد  .

  

 

 

2- در صورت عدم دسترسی به نام کاربری و رمز عبور ورود، می توانید به روش زیر درخواست تغییر ایمیل را به انضمام تایید امضا به  ایران هاست ارسال نمایید :

 

 

 

چنانچه کاربری شما حقیقی-شخصی می باشد: 

 

جهت تغییر ایمیل درخواست زیر را در ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی صاحب کاربری نوشته : 

 

" اینجانب  ............... صاحب کاربری ......................... تقاضا دارم ایمیل کاربری را از ایمیل قدیمی ............. به .................... و ............... (ایمیل های جدید) تغییر دهید و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم.  

 

نام ، تاریخ و امضا " 

 

ایمیلی که در درخواست خود قید می نمایید قبلا نباید در کاربری دیگری در ایران هاست استفاده شده باشد. ایمیل باید منحصر به فرد باشد  . 

 

 

 

  

 

چنانچه کاربری شما حقوقی - شرکتی می باشد: 

 

جهت تغییر ایمیل درخواست زیر را در سربرگ شرکت نوشته :  

 

" شرکت  ………………….. تقاضا دارد ایمیل موجود در کاربری .....................  از ایمیل قدیمی .............  به .................... و ............... (ایمیل های جدید) تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرد.  

 

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم ............... ، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"  

 

 لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد.   

 

ایمیلی که در درخواست خود قید می نمایید قبلا نباید در کاربری دیگری در ایران هاست استفاده شده باشد. ایمیل باید منحصر به فرد باشد  . 

   

چنانچه کاربری شما حقوقی – سازمانی می باشد:  

 

جهت تغییر ایمیل درخواست خود را در سربرگ سازمان صاحب کاربری اعلام نمایید : 

 

"سازمان   ………………….. تقاضا دارد ایمیل موجود در کاربری .....................  از ایمیل قدیمی .............  به .................... و ............... (ایمیل های جدید) تغییر یابد  و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرد. 

 

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ   "  

  

ایمیلی که در درخواست خود قید می نمایید قبلا نباید در کاربری دیگری در ایران هاست استفاده شده باشد. ایمیل باید منحصر به فرد باشد  . 

 


پس از دریافت مدارک ارسال شده از سمت شما جهت تغییر ایمیل، موارد لازم بررسی و در صورت امکان در خواست انجام خواهد شد.