چه مدارکی جهت احراز هویت کاربری حقوقی (سازمانی) مورد نیاز می باشد؟


مشترک گرامی جهت تایید کاربری، ابتدا نوع کاربری خود را بررسی نمائید. چنانچه هنگام ثبت نام در ایران هاست، کاربری خود را به صورت حقوقی (به نام سازمان) ثبت نموده اید و پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است؛ به این معناست که مدارکی به ایران هاست ارسال نشده و یا مدارک به صورت ناقص ارسال شده است.بنابراین جهت تایید کاربری حقوقی (سازمانی) مدارک زیر را ارسال نمایید :

- معرفی نامه نماینده پرتال کاربران در سربرگ سازمان با متن زیر :

 "شرک محترم ایران هاست

 احتراما 

 سازمان ....................  جناب آقای / سرکار خانم ....................  را جهت انجام امور سرویس دامین/میزبانی وب (ایمیل)
  ............................ با نام کاربری ...........................  نزد آن شرکت معرفی می نماید.


امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ  "


در صورت عدم خرید سرویس ذکر نام کاربری در متن معرفی نامه کافی می باشد.

2- تصویر کارت ملی یا شناسنامه نماینده


هر دو مدرک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

ارسال از طریق ایمیل :

 شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل   info@iranhost.com  ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری   )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.

چنانچه بعد از گذشت 24 ساعت پس از ارسال ایمیل ،کاربری تایید نشده بود ، با شماره تلفن021-83305 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.


ارسال از طریق فکس 

در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر  جهت ارسال مدارک از طریق ایمیل ، می توانید مدارک خود را به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس با 83305- 021داخلی 5 تماس حاصل نمایید.


ارسال از تیکتینگ سرویس :

شما می توانید مدارک خود را  از دپارتمان "احراز هویت" موجود در لیست دپارتمان ها ارسال نمایید.