تغییر نوع کاربری از شرکتی به حقیقی (شخصی)

 

 

مشترک گرامی چنانچه کاربری خود در پرتال کاربران را به صورت شرکتی(حقوقی) ثبت نموده و همکنون مایل به تغییر نوع کاربری و واگذاری مالکیت از شرکت به شخص(حقیقی) هستید، به موارد زیر توجه نمایید :

1- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است (مدارکی به ایران هاست ارسال نشده است): 

 

 

     

 

می بایست متن درخواست در زیر تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده پرتال نوشته :

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... بوده و این کاربری را زمان ثبت به اشتباه حقوقی وارد نموده ام. تقاضا دارم این کاربری به حقیقی اصلاح گردد و مسئولیت تغییر را نیز به عهده می گیرم. 

نام ، تاریخ و امضا " 

و مدرک فوق را از تیکتینگ سرویس به دپارتمان امورمشترکین ارسال نمایید. 

 

2- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید شده است (مدارک به ایران هاست ارسال شده است):

 


 

 

می بایست درخواست زیر را در سربرگ شرکت ذکر شده در پرتال کاربران نوشته و از روش های اعلام شده به ایران هاست ارسال نمایید: 

" شرکت ............... درخواست تغییر نوع کاربری  .................. از حقوقی به حقیقی و به نام جناب آقای /سرکار خانم ......................... را دارد. شرکت مسئولیت تغییر را به عهده می گیرد. 

امضا نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم ............... ، نام امضا کننده، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ" 

 لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد. 

 

 

 

مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید: 

 

ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری   )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.

 

ارسال با فکس : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید. 

 

ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید. 

 

 

درخواست بررسی و در صورت تائید شدن کاربری به حالت حقیقی با مالکیت شخص تغییر خواهد یافت .لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شخص جدید خواهد بود.