تغییر رمز ورود به پرتال کاربران در صورت داشتن رمز ورود به پرتال کاربری

 

جهت تغییر رمز کاربری در پرتال کاربران پس از ورود به پرتال کاربری خود، گزینه "تنظیمات" را انتخاب نمایید. 


سپس گزینه "تغییر رمز عبور"را انتخاب کنید 


جهت تغییر رمز عبور، در قسمت اول رمز عبور فعلی و در دو قسمت بعد رمز عبور جدید را وارد نمایید. رمز انتخابی از نظر موارد امنیتی بهتر است شامل حرف، عدد و کاراکتر باشد.و سپس ذخیره نمایید  .

در صورت مشاهده "رمز عبور با موفقیت تغییر کرد" رمز پرتال کاربران به رمز جدید تغییر یافته است.

از این پس با رمز جدید نسبت به ورود به پرتال کاربری خود اقدام نمایید.