تغییر کاربری از حقیقی (شخصی) به سازمانی


مشترک گرامی چنانچه کاربری شما به صورت شخصی(حقیقی) می باشد و همکنون مایل به تغییر نوع کاربری از حقیقی به حقوقی (سازمان) و واگذاری مالکیت از شخص به سازمان(حقوقی) هستید، لطفا مراحل زیر را انجام دهید :

متن زیر را به عنوان رضایت نامه تغییر مالکیت، ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی مالک پرتال کاربران نوشته و به همراه معرفی نامه ای در سربرگ سازمان مدنظر ( مالک جدید پرتال کاربران ) به ایران هاست ارسال نمایید .

متن رضایت نامه:

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... کاربری را در زمان ثبت به اشتباه حقیقی وارد نموده و تقاضا دارم این کاربری به حقوقی و به نام سازمان .......................... (سازمان مورد نظر) اصلاح گردد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم.

نام مالک پرتال کاربران ، تاریخ  و امضا "


متن معرفی نامه :

"شرکت محترم ایران هاست

احتراما
سازمان ....................  جناب آقای / سرکار خانم ....................  را جهت انجام امور سرویس دامین/میزبانی وب (ایمیل)  ............................ با نام کاربری ...........................  نزد آن شرکت معرفی می کند.

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ "

روش های ارسال مدارک فوق به ایران هاست به شرح زیر می باشد :

-        ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری (شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.

-        ارسال با فکس : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

-       ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید.


درخواست بررسی و در صورت تائید شدن کاربری به حالت حقوقی با مالکیت سازمان تغییر خواهد یافت ،لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر،  کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به سازمان جدید خواهد بود .