تغییر کاربری از حقیقی (شخصی) به شرکتی


مشترک گرامی چنانچه کاربری شما به صورت شخصی(حقیقی) می باشد و همکنون مایل به تغییر نوع کاربری از حقیقی به حقوقی (شرکت) و واگذاری مالکیت از شخص به شرکت (حقوقی) هستید، لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

 متن زیر را به عنوان رضایت نامه تغییر مالکیت، ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی مالک پرتال کاربران نوشته و به همراه روزنامه رسمی شرکت مد نظر ( مالک جدید پرتال کاربران ) را به ایران هاست ارسال نمایید.

روزنامه رسمی می بایست شامل"نام شرکت، شماره ثبت و نام حق امضادارندگان " باشد.

متن رضایت نامه:

" اینجانب  .................. صاحب کاربری ........................ کاربری را در زمان ثبت به اشتباه حقیقی وارد نموده و تقاضا دارم این کاربری به حقوقی و به نام شرکت ..............................(شرکت مدنظر) اصلاح گردد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم.

نام مالک پرتال کاربران ، تاریخ و امضا "

روش های ارسال به شرح زیر می باشد :

-          ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری (شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد.

-           ارسال با فکس : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

-          ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید.

درخواست بررسی و در صورت تائید شدن کاربری به حالت حقوقی با مالکیت شرکت تغییر خواهد یافت، لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شرکت جدید خواهد بود.