چه مدارکی جهت احراز هویت کاربری حقیقی (شخصی) مورد نیاز می باشد؟


مشترک گرامی جهت تایید کاربری، ابتدا نوع کاربری خود را بررسی نمایید. چنانچه هنگام ثبت نام در ایران هاست، کاربری خود را به صورت حقیقی (به نام شخص) ثبت نموده اید و پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است؛ به این معناست که مدارکی به ایران هاست ارسال نشده و یا مدارک به صورت ناقص ارسال شده است.بنابراین جهت تایید کاربری حقیقی (شخصی) خود یکی از مدارک زیر را ارسال نمایید:

1 - تصویر پشت و روی کارت ملی

2- تصویر شناسنامه به انضمام : پشت و روی کارت ملی پدر

3- تصویر شناسنامه به انضمام سند رسمی (به نام خود یا پدر) مانند قبض تلفن، قبض موبایل، اجاره نامه و ... که دارای کد پستی می باشد

4- تصویر کارت ملی موقت به انضمام شناسنامه (در کارت ملی موقت می بایست کد ملی و کد پستی قید شده باشد)


نکته: مدارک ارسالی می بایست فاقد هرگونه ویرایش نرم افزاری یا دست نویس باشد.


مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

ارسال از طریق ایمیل :

شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل   info@iranhost.com  ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری )شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد. چنانچه بعد از گذشت 24 ساعت پس از ارسال ایمیل ،کاربری تایید نشده بود ، با شماره تلفن021-83305 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.


ارسال از طریق فکس :

در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

ارسال از تیکتینگ سرویس :

شما می توانید مدارک خود را از دپارتمان "احراز هویت" موجود در لیست دپارتمان ها ارسال نمایید.


لینک مرتبط :
نحوه بررسی نوع کاربری (حقیقی یا حقوقی)

Add Feedback