چگونه می توان از دو نسخه ی مختلف .NET استفاده نمود؟

پوشه مجازی (Virtual Directory ) :

در سرویس های میزبانی اشتراکی ، با توجه به تخصیص تنها یک فضای Application Pool به ازای هر سایت میزبانی شده ، در عمل سایت اصلی (محتویات wwwroot ) و سایتهای موجود در پوشه مجازی ساخته شده از یک Application Pool مشترک استفاده می کنند. علاوه براین فضای Application Pool برمبنای نسخه دات نت ایجاد شده و کار می کند.

با توجه به مطالب فوق در شرایطی که 2 نرم افزار به کامپایلر های متفاوت دات نت برای اجرا نیاز دارند ، پوشه مجازی به دلیل ارائه یک Application Pool مشترک ، راه حل مناسبی نیست. (برای مثال نسخه 2 و نسخه 4 در کنار هم و یا نسخه های 5/3 و 4 در کنار هم)

در صورت نیاز به راه اندازی چنین وبسایتی ،  اگر از میزبانی پایین تر از P6 بهره می برید ، باید از نرم افزارهایی با نسخه های یکسان استفاده کنید.

در این شرایط برای کاربرانی که از میزبانی P2 تا P5 استفاده می کنند تنها راه حل ممکن ، استفاده از نرم افزارهایی است که توسط نسخه های یکسان دات نت طراحی شده اند.

در مقابل کاربران پلان های P6 تا P9 با توجه به داشتن امکان ایجاد زیردامنه مستقل می توانند از یک Application Pool مجزا بهره برند. چراکه در این حالت زیردامنه از منابع یک دامنه مستقل استفاده می کند. بنابراین نرم افزار اصلی سایت و نرم افزار موجود در زیردامنه چون از Application Pool های تفکیک شده استفاده کرده اند ، تبعاً امکان بهره گیری از نسخه های متفاوت دات نت وجود خواهد داشت.